Beelddenken door "De Zandkorrel"


ZATERDAG 18/4 en 25/4 WORKSHOP "VOEL JE WEL IN JE VEL" (workshop natuurlijke verzorgingsproducten maken)

voor meer info zie tabblad "Workshops"

Van waar de naam “De Zandkorrel”…


Omdat het een perfect beeld geeft van hoe een beelddenker kan openbloeien tot iets moois en unieks, maar ook aangeeft dat een beelddenker die niet met de juiste middelen omringd wordt, slechts het zoveelste kind is dat “moeilijk leert” of “zwak” is en opgaat in de massa… Je kan het vergelijken met een zandkorrel, die één van de zovele zandkorrels is in de woestijn en niet opgemerkt wordt in de grote massa zand. Maar:


  • Met een beetje fantasie en toevoeging van water maak je met die anonieme zandkorrels wel een prachtig zandkasteel, … hiervoor heeft men wel oog.

  • Met een beetje fantasie en vuur kunnen zandkorrels omgevormd worden tot prachtig glaswerk, nuttig en mooi en soms uniek!

  • Laat een oester een zandkorreltje koesteren, en de samenwerking tussen beide zorgt ervoor dat hij een prachtige parel wordt!


Eén ding hebben ze alle drie gemeen, namelijk tijd en geduld. Dit geldt dan ook uitermate voor een beelddenker. Door de manier waarop hij denkt, heeft hij veel meer tijd nodig en zal je ook meer geduld moeten hebben om hem dezelfde resultaten zien te behalen als een “taaldenker”. Maar als je hem die tijd ook gunt, zal je zien dat het meer dan de moeite waard was!

Beelddenken, wat is dat precies?

Beelddenkers… mensen met een prachtig talent!


IEDEREEN wordt geboren als beelddenker. De rechterhersenhelft is dominant tot de leeftijd van 4 à 6 jaar. Vanaf de leeftijd van 5 à 6 jaar neemt de linkerhersenhelft de overhand in. Bij ongeveer 30 % blijft de voorkeur voor het primaire denken vanuit de rechterhersenhelft bestaan. Op zich hoeft dit geen probleem te zijn, maar vaak zien we dat de ontwikkeling van de linkerhersenhelft achter blijft waardoor leerproblemen ontstaan. Ongeveer 30% van de mensen heeft een uitgesproken visuele voorkeur (beelddenkers) en 23% van de mensen heeft een sterk auditieve voorkeur (taaldenkers). De rest heeft een combinatie van een visuele en een auditieve voorkeur (taal-beelddenkers).


Kinderen en volwassenen die denken en leren in beelden, zien plaatjes en filmpjes in hun hoofd, geen woorden en begrippen. Ze zijn als het ware “ ogenslim”! Beelddenkers zijn “belevende leerders”. Ze leren het best door dingen aan te raken, mee te maken of zelf te doen/ervaren. We kunnen het ook visueel denken noemen. Beelddenkers zijn niet alleen visueel, maar ook ruimtelijk ingesteld.


Beelddenkers verwerken informatie sneller dan woorddenkers. Zij kunnen gemiddeld 32 beelden per seconde zien of verwerken in hun hoofd tegenover een taaldenker die 2 woorden per seconde verwerkt. Het zijn dus snelle denkers, maar ze hebben het dikwijls lastig om iets kort en bondig uit te leggen. Ze moeten de beelden immers eerst gaan omzetten naar de juiste woorden, wat vaak erg veel moeite kost. Ze werken dan ook trager. Bovendien kan een beeld ook bepaalde emoties, geuren … met zich meebrengen. Ze blinken dus meestal uit in associaties en het leggen van verbanden. Hun hoofd zit vaak ook erg “vol” met al die plaatjes! Het is dan erg helpend als de beelddenker leert om zijn hoofd op te ruimen en alles een plaatsje leert geven.
Beelddenkers werken graag vanuit een totaalbeeld naar detail. Ze beleven en voelen ongemerkt veel van de omgeving en zijn altijd op zoek naar verbanden en overeenkomsten. Tijd zegt ze heel weinig. Het is belangrijk om te zien, horen én beleven.

Mogelijke struikelblokken voor beelddenkers

Beelddenkers zijn creatieve en inventieve mensen.


Maar… het kan ook erg lastig zijn om anders te denken dan de meeste andere mensen. Veel beelddenkers krijgen problemen op school omdat ons onderwijssysteem voornamelijk afgestemd is op taaldenkers. Neem nu het woord “stoel”. Een taaldenker denkt gewoon aan de letters van het woord stoel. Een beelddenker ziet de stoel in gedachten voor zich. Of de stoel nu achterstevoren of ondersteboven staat, het blijft nog steeds een stoel. Maar bij het aanleren van de letters kan dit problemen geven. Want een b is andersom opeens een d of ondersteboven zelfs een p! Voor een beelddenker is dit dezelfde letter!


Beelddenkers hebben steeds een doel nodig om naartoe te werken. Ze werken graag vanuit het totaalbeeld naar details. En laat ons onderwijssysteem nu net in de omgekeerde volgorde werken! Voor taaldenkers is dit geen hindernis, aangezien zij stapje voor stapje naar het geheel toe werken. Een beelddenker verwerkt zijn informatie anders. Hij vertrekt vanuit het totaalbeeld en legt dan associaties naar de details.


Ook het aanbrengen van leerstof gebeurt voornamelijk verbaal, met woorden. De leerkracht vertelt, legt uit en het kind luistert. Voor beelddenkers werkt dit niet. Zij leren door te zien, te doen en te ervaren. Ze zijn ook snel afgeleid, waardoor het vaak lijkt alsof ze dromen en niet meer luisteren. Niets is echter minder waar! Als een beelddenker een meervoudige opdracht krijgt, moet hij dit eerst gaan omzetten in beelden en daar loopt het meestal fout. Als de leerkracht de opdracht geeft: “geef je huiswerk af, neem je rekenschrift op de bank op blz. 5 en schrijf je naam op je blad” is dit voor hem een onmogelijke opgave. Hij haalt het beeld voor zich van zijn huiswerk dat hij moet afgeven en dit roept onmiddellijk associaties op. Hij denkt dan bijvoorbeeld aan de koek die hij tijdens zijn huiswerk heeft gegeten of de geur van wat mama toen aan het koken was…. . De eerste opdracht zal nog lukken, maar tegen dat hij op het moment dat hij deze heeft volbracht is hij vergeten wat het volgende stukje was. Of wanneer de juf breuken probeert uit te leggen en het beeld gebruikt van een taart die je in stukken snijdt, ziet hij reeds bij het vermelden van het woordje ”taart”, de verjaardagstaart die hij in het weekend bij oma gegeten heeft met alles erop en eraan! Hij kan zo de taart opnieuw proeven! De uitleg die nadien volgde over het verdelen en wat de noemer en de teller bij een breuk is, heeft hij niet meer gehoord. Dit snelle, associatieve denken heeft ook als nadeel dat ze vaak chaotisch overkomen. Als de juf dan vraagt in hoeveel stukken ze de taart had verdeeld, zal de beelddenker antwoorden met het aantal stukken waarin de taart van oma was verdeeld.


Meestal is dus niet de leerstof het probleem, maar wel de manier van aanbrengen. Ze behalen vaak wisselende resultaten, afhankelijk of iets voldoende visueel aangebracht is en of men vertrokken is vanuit het geheel naar de details toe en niet omgekeerd.

Kenmerken bij beelddenkers

Het is niet zo dat elke beelddenker alle hieronder vermelde kenmerken heeft of dat een taaldenker geen van deze kenmerken heeft. Ook zijn er mensen die zowel beeld-, als taaldenker zijn, zij hebben vaak geen problemen met leren.

Moeilijkheden

- kan vaak moeilijk onder woorden brengen wat hij bedoelt.
- springt vaak van de hak op de tak
- begint voor de uitleg gegeven is, leest vaak geen opdrachten of ziet details over het hoofd
- moeite met tijdsbesef
- vaak snel afgeleid, lijkt te dromen
- eerst doen en dan denken
- risico op faalangst, onderpresteren
- vaak wisselende resultaten
- moeite om foutloos te schrijven
- vaak minder mooi handschrift
- leert vanuit grote geheel (top down)
- moeite met onthouden bij niet-visuele voorstelling
- erg stressgevoelig
- organiseert op geheel eigen wijze
- letterlijk opvatten wat er gezegd wordt
- moeite met het verwerken van mondelinge informatie
- “woordvindingsproblemen” (“dinges”, die, dat, ergens…)
- moeite met klokkijken
- links en rechts verwarren
- moeite om zaken op (volg)orde te houden
- moeite om de hoeveelheid werk te overzien
- moeite om het werk af te maken

Voordelen 

- eenmaal iets in het hoofd, vergeet het niet meer
- denkt, werkt, leert visueel, in beelden
- groot rechtvaardigheidsgevoel
- grote fantasiewereld
- gevoelig persoon
- kan zich goed inleven
- artistiek, creatief ingesteld
- goed in associaties
- leergierig
- denkt meestal vooruit
- weet vaak dingen, zonder kunnen uit te leggen waarom of hoe
- kan vaak goed kaartlezen
- goede ruimtelijke oriëntatie
- een doorzetter, geeft niet snel op

Copyright © All Rights Reserved