Beelddenken door "De Zandkorrel"


Ik ben Christel Schoovaerts, een leerkracht met 26 jaar ervaring in het basisonderwijs. In de loop der jaren viel het me op dat ik vaak een goede band ontwikkel met kinderen die hoogsensitief zijn of die autistische kenmerken hebben. Ik heb gemerkt dat deze kinderen vaak vastlopen op sommige leerstof. Mijn ervaring leert mij echter dat een andere manier van aanbrengen of de juiste hulpmiddelen aanreiken, tot goede resultaten kan leiden.


Omwille hiervan ben ik op zoek gegaan naar meer informatie m.b.t. deze doelgroep. Zo kwam ik tot de vaststelling dat hoogsensitieve kinderen (ook kinderen met ASS) meestal beelddenkers zijn. Omdat hierover in België weinig info te vinden was, besloot ik in Nederland de cursus "rechts inhalen" te volgen bij ECLG (expertisecentrum leren & gedrag).


Intussen heb ik de theorie aan de praktijk getoetst bij enkele leerlingen uit mijn klas en kwam ik tot de vaststelling dat zowel de resultaten als het zelfbeeld van deze kinderen erop vooruit gingen. Ik vond het dan ook spijtig dat deze hulp beperkt zou blijven tot kinderen uit mijn klas en ben nu in bijberoep opgestart om meer kinderen hulp te bieden.


Deze kinderen ervaren vaak veel frustraties omdat zij het gevoel hebben niet begrepen te worden doordat zij vaak anders denken dan hun klasgenootjes.

Copyright © All Rights Reserved