Beelddenken door "De Zandkorrel"

Wat doe ik?

Ik probeer aan de hand van vastgestelde problemen, de leerstof op een meer visuele manier aan te brengen.


Doordat ik de leerstof op een andere manier aanbied, zal het kind opnieuw gemotiveerder zijn en terug zelfvertrouwen krijgen. Maar ook hier geldt dat oefenen en herhalen noodzakelijk zijn! 


Bij het aanbrengen van de leerstof is steeds de aanwezigheid van één van beide ouders vereist, omdat thuis verder inoefenen essentieel is om goede resultaten te boeken.

De coaching volgt steeds een vast patroon:


1. Een intakegesprek waarbij gepolst wordt naar problemen op leerstofgebied en emotioneel vlak.


2. Afname van een test samen met de ouders en het kind. Indien de resultaten wijzen in de richting van beelddenken, kan er verder gewerkt worden. ( deel 1 + 2 ongeveer 1,5 uur, 90 euro)


3. Een aantal sessies (afhankelijk van de problematiek) waarbij één van de ouders aanwezig is, zodat mama op papa hun kind kunnen observeren. De aangeleerde technieken en hulpmiddelen moeten nadien thuis ingeoefend worden onder begeleiding van de ouders. Er wordt alleen gewerkt op de gebieden waar het kind effectief problemen ervaart. De sessies zijn vaak verspreid over langere termijn, omdat het kind en de ouders de kans en de tijd moeten krijgen om alles in te oefenen. (sessie van ongeveer 1 u. , 60 euro)


MINDMAPPEN, een hulpmiddel voor beelddenkers


Wat is het? Een visueel hulpmiddel voor leerlingen die het moeilijk hebben om grote hoeveelheden leerstof te verwerken …… maar dan op een leuke manier!

Mindmappen is op een leuke manier leren samenvatten, boekbesprekingen maken, leren organiseren,... en nog zoveel meer! Je leert via tekeningen een overzicht te maken dat veel makkelijker blijft hangen dan alleen maar bladzijden vol met tekst! Deze methode spreekt ook erg aan bij beelddenkers, die meestal de grootste moeite hebben om een samenvatting op papier te krijgen! (zie ook "Workshops")

Copyright © All Rights Reserved